Ny form // Dagens ETC

Dagens ETC, dagstidningen med den lilla redaktionen, de stora ambitioner och inte sällan ett kraftfullt genomslag i mediebruset. Visionen med den nya formen var att bygga in en stor del av designen i mallarna så att materialet kunde falla på plats snyggt och enkelt även under hård arbetsbelastning. Tidningen behövde också mer energi och glädje, mer färg, tydligare grafiska impulser och ett modernare anslag. Men utan att för den skull tappa nyhets­karaktären. 

Grafisk Design: Birgersson&co
Kund: ETC