Rapporter // Swedwatch

Swedwatch granskar svenska företags uppförande utomlands i förhållande till utveckling, fattigdom, mänskliga rättigheter och miljö. Varje år publiceras ett antal rapporter med analyser och förslag på förbättringar inom sitt bevakningsområde. Rapporternas ska vara tydliga, moderna och trovärdiga. Varje rapport får en tydlig färg som går igenom helheten, titel presenteras i en konsekvent ruta på omslaget. Det är grafisk form som inte gör några försök att konkurrera om uppmärksamheten med budskapen som ska levereras.

Design och produktion: Birgersson&co
Kund: Swedwatch
Återkommande illustratör: Daniel Fagerström, Josefin Herolf