bifrost // klimatprojekt

Bifrost är ett samarbete om klimat och miljö med ett nätverk av internationella forskare. Resulterat är bland annat ett antal rumsliga filminstallationer som har ställts ut i Sverige, Norge och på Island.

Se en webbversion av Bifrost 1.0

Ett samarbete med Peter Norrman
Bilden ovan: Första utställningen, Stigtunastifelsens kapell
Stillbildsfotograf: Pieter ten Hoopen
Kund: Bifrost