Webbplats // Swedwatch

Swedwatch granskar svenska företags uppförande utomlands i förhållande till utveckling, fattigdom, mänskliga rättigheter och miljö. Webbplatsen byggdes 2017 för att berätta om Swedwatch arbete och för att ge allmänheten tillgång till rapporter och övrigt material som kontinuerligt produceras. Förutom en modern design låg fokus på att bygga ett smart användargränssnitt, med navigering, filter och uppdelningar av innehållet i olika teman som gör det lätt att hitta rätt.

Produktion: Birgersson&Co
Produktionsgrupp:
 Birgersson&co, Strollo&Co och HeyJay
Kund: Swedwatch