RUM // Locum

Tidningen Rum har en bred målgrupp. Den går ut till de som arbetar i Region Stockholms lokaler till exempel på sjukhus, men också till de som bygger lokalerna, teknisk personal, politiska i beslutsfattare och Locums personal. Grundformen till Rum skapades 2012 och tidningen har sedan dess producerats av Birgersson&Co.

Design: Birgersson&Co
Produktion: Birgersson&co i samarbete med Tomas Eriksson/MonteRico
Redaktör: Tomas Eriksson
Beställare: Locum
Återkommande fotografer: Olof Holdar, Fredrik Stehn
Utgivning: 10 000 ex, 4 gånger per år
Övrigt: Nominerad till Publishingpriset vid ett antal tillfällen, senast år 2018