Norrskogen // Norrskog

Norrskogs nya medlemstidning skulle både modernisera föreningens kommunikation och göra tidningen till ett praktiskt verktyg för läsarnas eget skogsbruk. Här finns möjligheter att berätta historier om medlemmarnas i många fall existentiella relation till sin skog, som kan ha förvaltats av samma familj under hundratals år. Men också plats att ge handfasta tips och ekonomisk rådgivning.

Design och produktion: Birgersson&Co
Kund: Norrskog
Utgivning: 13 000 ex, fyra gånger per år
Återkommande fotografer: Tina Strafrén, Petra Berggren, Robert Henriksson