Digital årsredovisning // Läkare Utan gränser

Under tre år innehöll Läkare Utan Gränsers årsredovisning en multimedial resa genom det gångna året. Starka berättelser från fält presenterade i film, animationer, bilder och text. Ett projekt som gjorde avtryck. Redan första året tilldelades årsredovisningen Svenska Designprisets jurypris för »nyskapande berättande på webben«, och under de år som projektet genomfördes belönades det varje år med Publishingpriset för Bästa digitala årsredovisning.

Se 2013- 2014- eller 2015.lakareutangranser.se (på grund av tekniska begränsningar i nya webbläsare måste ljudet numera slås på för att produktionen ska kunna upplevas fullt ut).

Projektgrupp: Anders Birgersson och Daniel Bruno